Arboga

Våra lokaler och uppställningsplatser i Arboga finns  centralt belägna på Jädersvägen 39, nära E18/E20, på inhägnat område med kameraövervakning.

Förhyrd Parkering

I Arboga finns långtidsparkeringar utomhus för bil, husbil och husvagn. De hanteras av Securitas. Klicka på den här länken för att boka en p-plats!
Instruktioner för att registrera parkering med Securitas finns här: Informationsbrev förhyrd parkering Meken

På en och samma p-plats kan du hantera upp till 5 fordon. Du anger via Securitas App vilket fordon som är aktivt. På så sätt kan du enkelt växla fordon på din p-plats.
T ex om du vill parkera din vanliga bil och använda din Husbil som brukar stå på p-platsen.

 

Besöksparkering

Om du bara är på besök över dagen skall du komma ihåg att använda appen Easypark för att ange hur länge du vill parkera. 9 timmar parkerar du gratis (per dygn, räknat från att du startat parkeringen) , därefter betalar du en liten avgift.
OBS! Parkera endast på p-platser där det finns en Easypark-skylt, en skylt som det står “P” på och under “Avgift”.

 

 

 

Verkstaden

MEKPLATSER, LAGER, Förråd

Verkstaden är en större byggnad i flera skepp som sektionerats in i mindre lokaler som används för  att meka med bilar, bilförvaring, lager och förråd. Takhöjden i de flesta lokalerna i Verkstaden är ca: 10m. De flesta lokaler är 4m breda med en 4m bred port. Djupet på de flesta lokalerna är ca: 6m. Det finns lokaler i större och mindre storlekar mellan ca: 15-200 kvm. 

3-fas & 1-fas uttag
Öppettider
mellan 06:00 – 23:00
Kamera­övervakning
+12°C rums­temperatur
Flamsäkra golv och väggar
El och värme ingår i hyran

Just nu finns det 3 lediga platser

Gjuteriet

Uppställningsplatser

Gjuteriet är en äldre industribyggnad med uppställningsplatser för husbilar, husvagnar, båtar och bilar.

1-fas uttag
Kamera­övervakning
Öppettider
mellan 06:00 – 23:00
Flamsäkra golv och väggar

Just nu finns det 5 lediga platser

Åbågen

Kallgarage & Förråd

Åbågen är en äldre lagerbyggnad i trä. Byggnaden är invändigt sektionerad i förrådslokaler. Intill byggnaden finns en länga med nybyggda kallgarage.

Öppettider
mellan 06:00 – 23:00
Kamera­övervakning

Just nu finns det 1 ledig plats