Västerås

Våra lokaler i Västerås finns på Rälsgatan 1, i Tillberga, ca: 10 min norr om centrum, på inhägnat område med kameraövervakning. För bekvämlighet och extra säkerhet, så når du området och din lokal med hjälp av nyckelfria lås.  Här kan du läsa om hur du använder dem.

 

 

Hall A

Mekplatser & Lager

Hall A är byggd 2021 och är invändigt sektionerad med plåtväggar till lokaler med egna slagportar. Lokalerna lämpar sig väl för att meka med bil, båt eller MC eller som mindre lager för företag. Slagportarna är minst 2,5m breda och 3m höga. Några lokaler har 3m breda portar.  En vanlig storlek på lokal i Hall A är 30 kvm stor – 4m bred och 7,5m djup. Takhöjd invid port är 4m och under nock 6m. 

3-fas & 1-fas uttag
Öppettider
mellan 06:00 – 23:00
Kamera­övervakning
+12°C rums­temperatur
Nyckelfria lås
Flamsäkra golv och väggar
El och värme ingår i hyran

Hall B

Mekplatser & Lager

Hall B byggdes klar i April 2022 och är invändigt sektionerad med plåtväggar till lokaler med egna vikportar. Lokalerna lämpar sig väl för att meka med bil, båt eller MC eller som mindre lager för företag. Vikportarna är minst 2,5m breda och 3m höga, men de flesta lokaler har 3,3m breda portar med en infälld gångdörr.  En vanlig storlek på lokal i Hall A är 30 kvm stor – 4m bred och 7,5m djup. Takhöjd invid port är 4m och under nock 6m.  Hall B har lättstädade och snygga golv polerad betong.

3-fas & 1-fas uttag
Öppettider
mellan 06:00 – 23:00
Kamera­övervakning
+12°C rums­temperatur
NyckelFRIA LÅS
Flamsäkra golv och väggar
El och värme ingår i hyran
POLERADE BETONGGOLV & VITA VägGAR